Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzostku

O nas

  Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzostku został utworzony Uchwałą Rady Gminy w Brzostku Nr VI/62/03 z dnia 28 maja 2003 roku.      Gmina Brzostek utworzyła Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na bazie wyodrębnionego przez Radę Powiatu Dębica i ZOZ w Dębicy zespołu osób i składników majątkowych przekazanych gminie Brzostek przez Radę Powiatu nieodpłatnie. Zakład rozpoczął działalność 1 stycznia 2004 roku a obszar jego działania stanowi teren gminy Brzostek. Siedzibą Zakładu jest Gminny Ośrodek Zdrowia w Brzostku i Ośrodek Zdrowia w Smarżowej.        Ustrój Zakładu oraz zasady funkcjonowania określa Statut uchwalony przez Radę Społeczną zakładu i zatwierdzony przez radę Gminy w Brzostku.        Rada Społeczna Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku została powołana Uchwałą Nr VIII/73/03 Rady Gminy w Brzostku dnia 30 lipca 2003 roku.


Dane Kontaktowe

Adres: M. N. Mysłowskiego 7 39-230 Brzostek

Tel: +48.146-830-472 


Lokalizacja