Search
Search Menu

HOLTER EKG

W trosce o zdrowie pacjentów SGPZOZ w Brzostku wprowadza do oferty dodatkowych badań  diagnostycznych badanie HOLTER EKG.

Na czym polega badanie Holter EKG?

Holter EKG jest badaniem czynności elektrycznej serca w długim okresie czasu, co najmniej 24 godzin.

Do czego służy badanie Holtera?

Badanie pozwala na diagnostykę zaburzeń rytmu serca, zmian niedokrwiennych oraz pauz
w pracy serca, które wystąpią w trakcie rejestracji. Dzięki badaniu można wykryć przyczynę lub monitorować leczenie takich chorób, jak:

  • Omdlenia i utraty przytomności pochodzenia sercowego.
  • Zaburzenia rytmu serca.
  • Choroba wieńcowa i stan po zawale serca.
  • Bloki przewodzenia i pauzy w pracy serca wymagające leczenia za pomocą wszczepienia stymulatora serca.
  • Ocena rytmu po wszczepieniu stymulatora serca.
  • Obserwacja niektórych wrodzonych chorób serca.

Wykonanie badania w SGPZOZ w Brzostku na zlecenie lekarza kardiologa Wojciecha Dziadka.  Szczegółowe informacje w siedzibie SGPZOZ w Brzostku pod nr telefonu 146830472 lub 146805080

 

Jak przebiega badanie?

W celu wykonania badania, na klatkę piersiową pacjenta przykleja się elektrody do których podłącza się przewody wychodzące z aparatu rejestrującego, mającego postać niewielkiego pudełeczka. Z tak podłączonym aparatem chodzi się przez następne 24 godziny lub dłużej, zależnie od wskazań, wykonując normalne czynności życiowe. W trakcie badania, w specjalnym dzienniczku, który Państwo otrzymacie, należy zapisywać swoją aktywność fizyczną i emocjonalną (na przykład zdenerwowanie) oraz występujące objawy, takie jak: ból w klatce piersiowej, poczucie arytmii, omdlenie lub zasłabnięcie. Warto też zapisywać jakie leki i o której godzinie zostały przyjęte. Ważną rzeczą jest aby w trakcie badania utrzymywać wysoką aktywność fizyczną, ponieważ jedną z istotnych kwestii jest sprawdzenie jak serce reaguje na wysiłek fizyczny. Po upływie czasu przeznaczonego na badanie, aparat zostaje zdjęty, po czym podłącza się go do komputera, na który przegrywany jest zarejestrowany zapis EKG. Następnie lekarz kardiolog dokonuje odczytu i interpretacji zapisu EKG.

Jak przygotować się do badania?

Przed badaniem należy wykąpać się. Po kąpieli nie należy smarować ciała tłuszczem ani balsamem. Mężczyźni powinni dodatkowo ogolić owłosienie na klatce piersiowej w miejscach gdzie będą przyklejane elektrody. Działania te są potrzebne dla zapewnienia prawidłowej przewodności elektrycznej skóry, ważnej dla przeprowadzanego badania. W trakcie badania nie można kąpać się ani brać prysznica, ponieważ aparaty Holtera nie są wodoodporne i zamoczenie go mogłoby doprowadzić do jego zniszczenia.