Search
Search Menu

Rejestracja online

Informujemy uprzejmie, że w trosce o państwa komfort w SGPZOZ w Brzostku jest już dostępna rejestracja online (24H) na wizyty do lekarzy, bez konieczności telefonowania, czy osobistego przychodzenia celem zarejestrowania się. Aby móc korzystać z rejestracji online należy założyć konto w systemie PSIM (Podkarpacki System Informacji Medycznej), pod adresem https:// psim2. podkarpackie.pl, po zalogowaniu się za pomocą Węzła Krajowego Identyfikacji Elektronicznej z wykorzystaniem: profilu zaufanego, aplikacji mObywatel, bakowości elektronicznej, e-Dowodu; wyświetli się nam formularz z następującymi polami:

  • Adres e-mail – adres poczty elektronicznej, na który chcemy założyć konto,
  • Imię i Nazwisko – pola uzupełnią się automatycznie,
  • PESEL – pole uzupełni się automatycznie,
  • Numer naszego telefonu komórkowego, który ma być przypisany do konta
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznanie się i akceptacji regulaminu.
  • Po wprowadzeniu wszystkich danych i wybraniu przycisku Zatwierdź – system automatycznie nas zaloguje do Portalu Pacjenta.
  • Na naszą skrzynkę pocztową dostaniemy potwierdzenie, że nasze konto zostało zatwierdzone oraz otrzymamy naszą nazwę użytkownika.
  • Posiadając aktywne konto w systemie PSIM uzyskujemy możliwość samodzielnej rejestracji na wizytę do lekarza nie tylko w SGPZOZ w Brzostku, lecz do wszystkich lekarzy i przychodni zintegrowanych w PSIM.