Search
Search Menu

Wystawianie i realizacja recept dla obcokrajowców

Pacjent posiadać  jeden z poniższych dokumentów:

  • Pacjent posiadający Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
  • Pacjent posiadający certyfikat zastępczy
  • Pacjent posiadający poświadczenie wydane przez NFZ
  • Pacjent posiadający Kartę Polaka

Wystawienie i realizacja recept refundowanych następuje w dacie ważności danego rodzaju dokumentu w aptece po okazaniu tego dokumentu.