Search
Search Menu

Wyroby medyczne

Zaopatrzenie w wyroby medyczne

Świadczenia gwarantowane z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne podlegające finansowaniu przez NFZ wymienione są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, które określa również:

 • osoby uprawnione do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne,
 • limit finansowania ze środków publicznych, tj. maksymalną kwotę refundacji, od której nalicza się udział pacjenta w koszcie nabycia wyrobu medycznego,
 • wysokość udziału własnego pacjenta w limicie,
 • kryteria przyznania,
 • okres użytkowania – wyrób medyczny przysługuje raz w okresie użytkowania potwierdzonym wskazaniami medycznymi, np. raz na miesiąc, raz na rok, raz na 2/3/5 lat,
 • limit cen napraw,
 • wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie ceny (np. bezpłatnie lub 10% lub 30% limitu).

Wyroby medyczne wydawane na zlecenie

Wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie lekarza POZ:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Dotyczy POZ:

 • Rurka tracheostomijna wraz z zapasowym wkładem – 1x na rok,
 • Cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg oddechowych do 180 sztuk – 1x na m-c,
 • Zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej 10 sztuk (obejmujące wkłucie, łącznik i dren) 1x na m-c,
 • Proteza piersi – 1x na 2 lata,
 • Peruka – 1x na rok,
 • Cewniki zewnętrzne do 30 sztuk – 1x na m-c,
 • Cewniki urologiczne do 4 sztuk lub w równowartości ich kosztu cewnik silikonowy – 1 x na m-c,
 • Cewniki jednorazowe urologiczne do 180 sztuk miesięcznie lub w równowartości ich kosztu jednorazowe hydrofilowe cewniki urologiczne – 1 x na m-c,
 • Worki do zbiórki moczu z odpływem do 12 sztuk – 1 x na m-c,
 • Worki do zbiórki moczu w ilości do 12 sztuk w przypadku nefrostomii lub w równowartości ich nabycia inny sprzęt urologiczny (np. cewniki urologiczne, paski mocujące itp.)  – 1 x na m-c,
 • Worki stomijne samoprzylepne jednorazowego użycia w ilości do 90 sztuk w systemie jednoczęściowym lub w równowartości ich kosztu worki i płytki w systemie dwuczęściowym lub inny sprzęt stomijny: zestawy irygacyjne, nocne zbiorniki na mocz, pasty, pudry oraz paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół Stomii – 1 x na m-c,
 • Pieluchomajtki do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie pieluchy anatomiczne do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie majtki chłonne do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie podkłady do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie wkłady anatomiczne do 90 sztuk miesięcznie – 1 x na m-c,
 • Nebulizator (generator aerozolu) lub głowica do inhalatora membranowego 1x na 6 m-cy,
 • Sprężarka powietrza lub inhalator membranowy – 1x na 4 lata,
 • Sprzęt do indywidualnej fizjoterapii układu oddechowego – urządzenia do drenażu, wytwarzające podwyższone lub zmienne ciśnienie wydechowe – 1 x na 2 lata,
 • Pończocha kikutowa 12 szt – 1x  na rok,
 • Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna – 1x na 2 lata,
 • Materac przeciwodleżynowy (z wyłączeniem materacy piankowych) – 1x na 3 lata,
 • Kula łokciowa ze stopniową regulacją – 1x na 3 lata,
 • Kula łokciowa z podparciem na przedramieniu – 1x na 3 lata,
 • Kula pachowa – 1x na 3 lata,
 • Trójnóg albo czwórnóg – 1x na 3 lata,
 • Laska dla niewidomych (biała) – 1x na 6 m-cy,
 • Balkonik albo podpórka ułatwiająca chodzenie – 1x na 5 lat,
 • Wózek inwalidzki ręczny – 1x na 5 lat,
 • Siedzisko ortopedyczne dla dzieci stabilizujące plecy i głowę – 1x na 2 lata,
 • Pełzak do raczkowania – 1x na 2 lata.

Okres użytkowania

Okres użytkowania jest liczony od daty odbioru wyrobu medycznego w sklepie. Okres użytkowania może ulec skróceniu; w przypadku osób dorosłych – gdy zaszły u nich zmiany w stanie fizycznym, a możliwości regulacji wyrobu zostały wyczerpane; w przypadku dzieci do 18 roku życia – gdy możliwości regulacji wyrobu zostały wyczerpane, a wystąpiły zmiany w stanie fizycznym w wyniku: zabiegów chirurgicznych lub jednostek chorobowych powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego, rehabilitacji lub rozwoju fizycznego. Wniosek o skrócenie okresu użytkowania wyrobu medycznego wystawia uprawniony lekarz.


Potwierdzanie zleceń

Podstawą do zaopatrzenia w wyroby medyczne jest zlecenie – prawidłowo wystawione przez uprawnioną osobę, potwierdzone do realizacji przez Oddział Funduszu, w którym zarejestrowany jest pacjent.
Zlecenie (oryginał) można potwierdzić w NFZ osobiście, za pośrednictwem innej osoby, przesyłając je tradycyjną pocztą.

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Zamkowa 8
35-032 Rzeszów

Punkt Informacyjny w Dębicy
39-200 Dębica, ul. Parkowa 28
tel. 14 676 51 54
faks 14 676 51 07

Punkt Informacyjny w Jaśle
38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 4
tel. 13 446 31 06
faks 13 446 33 41


Zasady korzystania z zaopatrzenia w wyroby medyczne

 • Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne należy potwierdzić w Oddziale NFZ zgodnie z miejscem zamieszkania,
 • Potwierdzone zlecenie należy zrealizować u świadczeniodawcy, który ma podpisaną umowę z dowolnym oddziałem Funduszu. Pacjent ma prawo wyboru świadczeniodawcy realizującego zaopatrzenie w wyroby medyczne,
 • Kartę potwierdzenia uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby przysługujące comiesięcznie wystawia oddział wojewódzki Narodowego Fundusz Zdrowia na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy; Karta jest wystawiana podczas potwierdzania zlecania,
 • Kartę należy mieć przy sobie, realizując zaopatrzenie w sklepie lub w aptece,
 • Jednorazowe zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie, np. pieluchy, pieluchomajtki, sprzęt stomijny, cewniki, może być wystawione na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące,
 • Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły,
 • Zlecenie wystawione w sposób nieprawidłowy Oddział Funduszu zwraca świadczeniobiorcy lub zlecającemu bez potwierdzenia, podając jednocześnie przyczynę odmowy potwierdzania zlecenia.

Odbiór wyrobu medycznego u świadczeniodawcy

 • Odbiór wyrobu medycznego wydawanego comiesięcznie potwierdza świadczeniobiorca lub inna osoba w jego imieniu,
 • Odbiór wyrobów medycznych z wyłączeniem przysługujących comiesięcznie, potwierdza pacjent lub, w jego imieniu, przedstawiciel ustawowy albo inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia lub zaświadczenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o stanie zdrowia pacjenta, który to stan uniemożliwia wystawienie przez niego upoważnienia.