Search
Search Menu

Dodatkowe uprawnienia dla osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności

Komunikat w sprawie dodatkowych uprawnień
od 1 lipca 2018 r. dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca br. Świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
posiadają dodatkowe uprawnienia nadane ustawą z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności tj:

 

  1. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych
    w aptekach.
  2. Korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania.
  3. Kwota zobowiązania określona w umowach ze Świadczeniodawcami na świadczenia rehabilitacji leczniczej będzie zmieniana przez dostosowanie jej do potrzeb zdrowotnych oraz wykonania tej umowy.